De cosmeticasector wil microplastics – kleine plastic deeltjes die niet biologisch afbreekbaar zijn – tegen 2020 volledig vervangen in afspoelbare cosmetica en mondproducten. Daartoe is vandaag een sectorakkoord ondertekend met minister van Leefmilieu Marie Christine Marghem (MR). Het Verenigd Koninkrijk staat al verder: daar mogen fabrikanten vanaf vandaag geen microplastics meer gebruiken.

Verontreiniging door microplastics is een wereldwijd gezondheidsprobleem. De minuscule plasticdeeltjes die onder meer te vinden zijn in scrubproducten en tandpasta, zijn zeer schadelijk voor het milieu. Microplastics uit verzorgingsproducten worden vaak via de afvoer weggespoeld, waardoor ze uiteindelijk in het milieu en ook in de oceanen belanden. 

Ze kunnen schadelijk zijn voor dieren die ze binnenkrijgen en belanden uiteindelijk ook in de menselijke voedselketen. De plastics kunnen ook giftige stoffen aan zich binden of die afgeven.

DETIC, de Belgisch-Luxemburgse sectorvereniging, engageert zich in de eerste plaats om microplastics in afspoelbare cosmetica en mondproducten volledig te vervangen tegen 2020. De ondertekenaars van het akkoord verbinden zich er ook toe om een sensibiliseringscampagne op te zetten voor de vervanging van microplastics, gericht op bedrijven en in het bijzonder kmo’s.

Het sectorakkoord is echter niet bindend.

“Voorbeeld voor de wereld”

Dan staat Groot-Brittannië verder. Daar is het gebruik van microplastics in verzorgingsproducten vanaf vandaag verboden. Vanaf juli is ook de verkoop van producten met microplastics verboden.

De Microbeads Coalition, een coalitie van Britse milieuorganisaties, is blij met het verbod en noemt het een voorbeeld voor de wereld. “De wet dicht belangrijke mazen die er bij andere verboden en vrijwillige maatregelen wereldwijd zijn”, zegt de coalitie. “In de robuuste definitie van microplastics zijn al onze aanbevelingen opgenomen en dat maakt dit verbod zeer sterk.”

Eerste stap

Het verbod geldt voor alle soorten microplastics, ongeacht hun functie in het product. Het beslaat echter niet alle productgroepen. De Microbeads Coalition wil er daarom aan werken om het verbod verder uit te breiden.

“Dit verbod is een fantastische eerste stap op weg naar een verbod op microplastics in alle producten die de zee kunnen bereiken, en een goede basis om alle soorten vervuiling door microplastics aan te pakken.”

Europa

In de Europese Unie wordt al jaren gesproken over een verbod op microplastics in cosmeticaproducten, maar dat is nog steeds niet uitgemond in wetgeving. Wel zijn in diverse landen plannen om een verbod in te stellen.
Continua a leggere